ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

27 August 2020   736

บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับที่ปรึกษาการขายบริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และพาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถดัมพ์และรถเทรลเลอร์ เพื่อให้ที่ปรึกษาการขายบริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เห็นถึงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกิตมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)