ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

12 November 2020   142

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับ อาจารย์เพทาย พรายแก้ว พร้อมกำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ SMM5 และ SMT โดยมีคุณธเนศ ยิ้มรักญาติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณกิตติ สนธิ ผู้แทนขายงานราชการ เข้าร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)