TEL. 02-429-4888 FAX 02-429-1349

ศูนย์ร่วมบริการรถใหญ่ภาคเหนือ จำนวน 31 ศูนย์

โปรทรัค สาขาเชียงใหม่

โปรทรัค สาขาเชียงใหม่

J2HX+67H ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51150
โทร : 094-9626661
บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

608/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
โทร : 055-799534,055-799027
บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

2/13,2/49 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง ตาก 63000
โทร : 055-546-828-9
บริษัท นิวแมน จำกัด แม่สอด

บริษัท นิวแมน จำกัด แม่สอด

193 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-535271-2
บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

16/12 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-546828, 081-2833710
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำกัด

124 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทร : 056-221771
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาน่าน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาน่าน)

205 หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทร : 054-711833
บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด สาขาพะเยา

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด สาขาพะเยา

219 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000
โทร : 054-484282-3
บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (พะเยา)

บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (พะเยา)

1/18 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 52000
โทร : 054-484777
บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

54/1 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-227200-1
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

444 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-289-000
บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

19 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-244671-3,055-247-619
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง

127 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52000
โทร : 054-325271-4
บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

65/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52000
โทร : 054-231600, 054-219-520
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางศิริชัย สาขาบ้านต้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางศิริชัย สาขาบ้านต้า

559 หมู่ 10 ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-324750
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

173 หมู่ที่ 12 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง 52160
โทร : 054 325 271
บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

118 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.มะเขือแจ้ง อ.เมือง ลำพูน 51000
โทร : 053-552436-8
บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

177 ม.11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51150
โทร : 053-552226-8
บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

206/4-8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611073,055-611-130
บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

35/4-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611525
บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

79/15 หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทร : 055-623499
บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

180 ม.5 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055-441090-4
บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

429 ม.6 ถ.สายเอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : 053-774995-6
บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

45 หมู่ 1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : -
บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

99/10 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-244671-7
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่

434 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-248464
บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

313 หมู่ 9 ต.เวียง อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
โทร : 053-453223
บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

409 ม.3 ต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
โทร : 055-771066-9
บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

102 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทร : 056-711-281
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาแพร่)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาแพร่)

143/2 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น แพร่ 54130
โทร : 054-522560-2
บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

158 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง แพร่ 54000
โทร : 054-628035-6

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่โรงงานรถใหญ่ SMM 5

  • 85/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : +66(2) 429 4888
  • Fax : +66(2) 429 1349
  • Email : truck_market@sammitr.com

สำนักงานใหญ่สามมิตรมอเตอร์สฯ

  • เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel. : 02-420-0027
  • Fax. : 02-420-9953

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวมแห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบลอจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตรมอเตอร์สไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก เทรลเลอร์ เซมิเทรลเลอร์, หลังคาเหล็ก, อะไหล่รถบรรทุก จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer)