TEL. 02-429-4888 FAX 02-429-1349

ศูนย์ร่วมบริการรถใหญ่ภาคเหนือ จำนวน 31 ศูนย์

บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

บริษัท นิวแมน จำกัด (กำแพงเพชร)

8 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
โทร : 055-799534,055-799027
บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด

127 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมือง ตาก 63000
โทร : 055-512566
บริษัท นิวแมน จำกัด (แม่สอด)

บริษัท นิวแมน จำกัด (แม่สอด)

193 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-801609-10
บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ๊ง จำกัด (แม่สอด)

16/12 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110
โทร : 055-533100
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สาขานครสวรรค์)

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด (สาขานครสวรรค์)

124 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทร : 056-221771
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด (สาขาน่าน)

บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด (สาขาน่าน)

205 ม.6 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน น่าน 55000
โทร : 054-711833
บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด (สาขาพะเยา)

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด (สาขาพะเยา)

219 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000
โทร : 054-484282-3
บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (สาขาพะเยา)

บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (สาขาพะเยา)

1/18 ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 52000
โทร : 054-484777
บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกทรัคออโตเซลล์ จำกัด

54/1 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-227200-1
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด

444 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-289-000
บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด

19 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000
โทร : 055-244674
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด

บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด

127 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-325-271
บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด (ลำปาง)

บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด (ลำปาง)

65/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-213600
บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (สาขาบ้านต้า)

บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด (สาขาบ้านต้า)

559 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร : 054-325099
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสงลำปาง (สาขาเถิน)

173 ม.12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง 52160
โทร : 093-1505335
บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด

118 ม.13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.มะเขือแจ้ง อ.เมือง ลำพูน 51000
โทร : 055-620740
บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด ลำพูน

177 ม.11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51150
โทร : 052-039665
บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ้ง (1978) จำกัด

206/4-8 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611073,055-611-130
บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

บริษัท นิวแมน จำกัด สุโขทัย

35/4-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง สุโขทัย 64000
โทร : 055-611525
บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

บริษัท สุโขทัยฮกอันตึ๊ง (1978) จำกัด (สวรรคโลก)

79/15 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทร : 055-643434
บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ ฮกอันตึ้ง จำกัด

180 ม.5 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055-441090-4
บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด

429 ม.6 ถ.สายเอเชีย 1 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : 053-774995-6
บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

บจก. ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) สาขาเชียงราย

45 ม.1 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร : -
บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

บริษัท ธารา จำกัด เชียงใหม่

99/10 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-244671-7
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

434 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-248464
บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

บริษัท ธารา จำกัด (ฝาง)

175 ม.15 ต.สันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
โทร : 053-452884-6
บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

409 ม.3 ต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210
โทร : 055-771066
บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

บริษัท สันติอีซูซุ เพชรบูรณ์ จำกัด

102 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000
โทร : 056-711-281
บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด (สาขาแพร่)

บริษัท เชียงแสงลำปาง จำกัด (สาขาแพร่)

143/2 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น แพร่ 54130
โทร : 054-650745-7
บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด

158 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง แพร่ 54000
โทร : 054-628035-6

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่โรงงานรถใหญ่ SMM 5

  • 85/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : +66(2) 429 4888
  • Fax : +66(2) 429 1349
  • Email : truck_market@sammitr.com

สำนักงานใหญ่สามมิตรมอเตอร์สฯ

  • เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel. : 02-420-0027
  • Fax. : 02-420-9953

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวมแห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบลอจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตรมอเตอร์สไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก เทรลเลอร์ เซมิเทรลเลอร์, หลังคาเหล็ก, อะไหล่รถบรรทุก จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer)