TEL. 02-429-4888 FAX 02-429-1349

ศูนย์ร่วมบริการรถใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 ศูนย์

โปรทรัค สาขาโชคชัย

โปรทรัค สาขาโชคชัย

37 เลขที่ 2 หมู่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย นครราชสีมา 30190
โทร : 061-9154454
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)

111 หมู่ที่ 5 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด กาฬสินธ์ 46120
โทร : 043-891800
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ขอนแก่น

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ขอนแก่น

359/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-225700
บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด

บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด

306-309 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทร : 043-333525-32
บริษัท ขอนแก่นยนตรกิจทรัค จำกัด

บริษัท ขอนแก่นยนตรกิจทรัค จำกัด

288 ม. 8 ถนนมิตรภาพ, ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40260
โทร : 081-708-5531
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด (สาขาชุมแพ)

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด (สาขาชุมแพ)

88 หมู่ที่ 11 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 40130
โทร : 043-311488
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (กระนวน)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (กระนวน)

499 หมู่ 1 ต.หนองโน อ.กระนวน ขอนแก่น 40170
โทร : 043-923111
บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำกัด

บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำกัด

99 ม.14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000
โทร : 044-834065-6
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม)

340 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
โทร : 042-522857
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัด

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัด

428 หมู่ที่ 10 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044 296 304
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด

2998/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-352-401-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาปากช่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาปากช่อง

99/9 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร : 044-280196-7,044-312277
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาสามแยกปักธงชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาสามแยกปักธงชัย

2842/12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
โทร : 044-281777
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาพิมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาพิมาย

105 ม. 4 ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110
โทร : 044-471471, 044-928111-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขานางรอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขานางรอง

837/1,2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110
โทร : 044-624306-8,631500
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาบุรีรัมย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ สาขาบุรีรัมย์

35/12 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-611548, 044-616812-4 ,086-8678458
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด บุรีรัมย์

117-119 ต.กระสัง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทร : 044-690197-9
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (มหาสารคาม)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (มหาสารคาม)

204 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-711322
บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำกัด

281 หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม 44160
โทร : 043-370488
บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด

บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด

78 หมู่ที่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000
โทร : 043-777933
บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (มุกดาหาร)

บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (มุกดาหาร)

66/1 ถนนชยางกูร อ.เมือง มุกดาหาร 49000
โทร : 042-611038
บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จำกัด มุกดาหาร

บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จำกัด มุกดาหาร

188 หมู่ที่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทร : 042-639362-4
บริษัท อีซูซุตังปักยโสธร จำกัด (ยโสธร)

บริษัท อีซูซุตังปักยโสธร จำกัด (ยโสธร)

241-242 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร ยโสธร 35000
โทร : 045-711670
บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด

198-200 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-511-936
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (ร้อยเอ็ด)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (ร้อยเอ็ด)

266 หมู่ 16 บ้านโนนเมือง ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-511797
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (โพนทอง)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (โพนทอง)

22 หมู่ 12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
โทร : 043-571453-4
บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด

2/15 ม.6 ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-611501
บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด สาขาศรีสะเกษ

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด สาขาศรีสะเกษ

180 หมู่ 4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-633511
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์

214/1 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทร : 042-711499
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน)

260 หมู่ที่ 18 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 47110
โทร : 093-3191226
บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำกัด

บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำกัด

126 หมู่ที่ 7, ถนนสุรินทร์-ปราสาท, ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 044-143108
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด (สาขาสุรินทร์)

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด (สาขาสุรินทร์)

301-305 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท (กม.13) ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
โทร : 089-719-1304
บริษัท หนองคาย ช.ทวี จำกัด

บริษัท หนองคาย ช.ทวี จำกัด

170 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย 43000
โทร : 042-990699-700
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี สาขาหนองบัวลำภู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี สาขาหนองบัวลำภู

286 ม.5 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทร : 042-378051
บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

บริษัท อีซูซุหนองบัวลำภู จำกัด

338 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทร : 062-7793322
บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (อำนาจเจริญ)

บริษัท อีซูซุตังปักอำนาจเจริญ จำกัด (อำนาจเจริญ)

728 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000
โทร : 086-4609175
บริษัท อุดรทรัคออโตเซลส์ จำกัด

บริษัท อุดรทรัคออโตเซลส์ จำกัด

788 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-292-866-8
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ช. ทวี

83/20-26 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-340400-2
ห.จ.ก.เฮียบหงวนมิลเลอร์

ห.จ.ก.เฮียบหงวนมิลเลอร์

444/4 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทร : 042-211111
บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด

บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด

472 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045-311869-73
บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (น้ำยืน)

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (น้ำยืน)

108 หมู่ 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
โทร : 045 371 297
บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (วารินชำราบ)

บริษัท อีซูซุตังปักภาคอิสาณ จำกัด (วารินชำราบ)

189 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
โทร : 045 323 223
บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด

464 ถนนชยางกูร อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
โทร : 045 313 377
บริษัท เลย ช.ทวี จำกัด

บริษัท เลย ช.ทวี จำกัด

39 ม.8 ถ.มะลิวัลย์ ต.นาอาน อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-833090
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (เลย)

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (เลย)

82/4 ถนนมะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000
โทร : 042-811487
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาวังสะพุง

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาวังสะพุง

25 201 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง เลย 42130
โทร : 042-841841

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่โรงงานรถใหญ่ SMM 5

  • 85/1 หมู่ที่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : +66(2) 429 4888
  • Fax : +66(2) 429 1349
  • Email : truck_market@sammitr.com

สำนักงานใหญ่สามมิตรมอเตอร์สฯ

  • เลขที่ 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel. : 02-420-0027
  • Fax. : 02-420-9953

ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี และความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและ การตอบแทนสังคมไทย บริษัทฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านให้รู้จักเรามากขึ้น มองเราในฐานะการหลอมรวมของคุณค่าต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง บุคลากร เครือข่ายสากล ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรางวัลการันตีคุณภาพ และท้ายที่สุด มองเราในฐานะภาพรวมแห่งความเป็นหนึ่ง ของผู้นำระบบลอจิสติกส์และพลังงานทดแทน ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตรมอเตอร์สไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก เทรลเลอร์ เซมิเทรลเลอร์, หลังคาเหล็ก, อะไหล่รถบรรทุก จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer)