ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์

09 September 2020   1,371

คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) นำโดยการต้อนรับของคุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรองกรรมผู้จัดการใหญ่ ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณกุศยา โฆษิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด , คุณนิธินาถ โฆษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด และคณะลูกค้ารถใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมรับฟังการแนะนำบริษัทและชมกระบวนการผลิตรถดัมพ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คอยแนะนำและตอบข้อสงสัย โดยละเอียดตลอดการรับชม โดยทางสามิตรได้มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันหรือหยุดยั้งไวรัสโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจาย

คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์ คณะลูกค้า บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถดัมพ์