ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

13 October 2020   1,015

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) นำโดยการต้อนรับของคุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณกุศยา โฆษิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ, คุณชุติมา วรรณวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด และผู้จัดการศูนย์บริการ หัวหน้างาน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมรับฟังการแนะนำบริษัทและชมกระบวนการผลิตรถดัมพ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำและตอบข้อสงสัยโดยละเอียดตลอดการรับชม โดยทางสามมิตร ได้มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันหรือหยุดยั้งไวรัสโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจาย

บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมชม บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)